Search form

Aposolo 15:31

31Potiwa azimuro potai ge sero gaewa awa giro duba koko wenu yawa sara wewa awa.