Search form

Aposolo 16:15

15Are nakare nu ata awiso nuso awa ge ou gutenakare amire nu namorekare ego senua awa, “Nikare namore gewa Tuara mai me inona, are so nasora witiro itai-matai wewo.” Ago toise ge beina wenu witi sora ninakare awa.