Search form

Aposolo 17:11

11Nata amira Yuda ema nukare ge ninaira duba peure noisowa. Yuda ema Tesalonika nate noisowa ago ine tepo. Are Tuara ge ninamu yaba wewa. Are Pauloto Silare ge sewato ge nusoto meta opi ni, asinoise be giti amira susu tamamu sero Anutura ge gayai azipitinoisowa.