Search form

Aposolo 18:3

3Paulo nu seli so bua inoisonua, bua da awa Akuilato arere meni inoisowato, are so nusoto amira eroma itise soga wenu bua eroma wewa.