Search form

Aposolo 18:4

4Paulo meni Sabat pura sero Yuda emara yere ibura toiro Yuda emare Grik emare ge ina-sa inoise noinu eni meni ge nuso giwa me wenua awa.