Search form

Aposolo 2:2

2Itiwa awi zo bisi bamubake meni awi sago wero utura ena osenua. Osero so itiwa amira toiro be munua.