Search form

Aposolo 3:17

17Otao mamai naso, na nimorekare ego gosinona. Nikare ata gita wai dubu nisokare ami tani wisewa amira susu kaka gamu inoise wisewa awa.