Search form

Aposolo 5:39

39Ota bua inowera awa Anutura kotumaira inuamunora, awa ninekare nukare kaputamunowa. Nikare bua nusokare sisinoise Anutu iwo wanowa awa.” Ago senua awa.