Search form

Aposolo 5:40

Nukare aposolo wamu meni dewa yawa sara wewa.

40Ge ago senu niniwa te wenu aposolo zawa sewa witi aunaira niwa wamu meni dewa. Dero Yesura zazo bowire amira ge noko tugata wai azu, azu sero iyetiwa bamuwa awa.