Search form

Aposolo 5:41

41Iyetiwa Tua numorekare ginu te wenu nukare zazo nuso emo wamu pumuwa amira yawa sara inoise aunaira ena osero bamuwa awa.