Search form

Aposolo 6:9

9Ago wenu ema eni eriro Stiwenre dai ge ina-sa wewa. Ema dubu awa yere ibu nusokare amira zazo nuso Ema Souwai Buara Mui Amu amira Ibu asinoisowa. Nusokare nana ema eni ata Sairini ema eni ata Alesandria ema eni ata Silisia ema eni ata Asia ema eni ago ami dara tairo Stiwenre ge ina-sa wewa.