Search form

Aposolo 7:32

32‘Na ewowo-kawowo nisokarera Anutu. Na Abrahamto Isakare ata Yakobo amira Tua wero itewena.’ Ago senu Mose te-wana zipenu azu inoise iri ago nai ine tepo wenu dopenua.