Search form

Aposolo 8:24

24Ago senu Simon meni ina ego senua awa, “Nito na emo Tua begomo sawato nena towato awa naso nana oko kei awaise.” Ago senua awa.