Search form

Yohane 1:13

13Nukare emara orarara ena oko kei awewa. Nukare emara ara tamaira kota, o emara sai zewai waira kota, nukare Anutura putoura kei awewa awa.