Search form

Yohane 10:25

25Ago sewa Yesu meni numorekare ina ego senua awa, “Na sesena ninisewa, ata ninewa me kaka wamu inoya. Ata bua eni na Mama nasora bera inowena ami susu naso kerenitinowia.