Search form

Yohane 10:35

35Agoro ge gayai itia awa doro zo sai ine oko itia. Are Anutura ge ewowo-kawowo nasokai amira nana kei awenu giro nu nukare ‘Tua’ asenua,