Search form

Yohane 10:39

39Ago senu giro nukare nu benamu sero wewa doro bamunua awa.