Search form

Yohane 10:8

8Na kaka kei awamure gita kei awewa nukare awa bewana ema. Nukare nena ewera pai ema. Ata lama meni ge nusokare doro azu wewa awa.