Search form

Yohane 12:38

38Awa porofete Yesayara ge me waise ago ine wewa awa. Nu ge ego gaenua awa,

Tua, oziga niso sawenakare ai meni

gawi me inowi? Tua meni putou nuso

are kereninu?