Search form

Yohane 13:13

13Nikare namore gipai ema asise, o Tua asise awinoise nowewa. Na ago wero nowena, are me towewa.