Search form

Yohane 13:14

14Are na Tua nisokare o gipai ema nisokare meni na natope puro osisinoise te nisokare sewetena giro nikare nitopekare puro osisinoise te ina-sewa inoise nuawa te wamunoya.