Search form

Yohane 13:30

30Yudas nu porong niro eya eriro pi mumere bamunua awa.