Search form

Yohane 13:34

34Are na potai ge seka zo nimorekare potitinona. Dubara dumi ina-pa wewo. Na nikare dubara dumi pumawena nowewa ago ine nitopekare dubara dumi ina-pa inoise noiwo.