Search form

Yohane 14:24

24Zo nu na ara kaka tamamu wamunoya ami ge naso oko dimamunoya. Ota ge tugata wawena gosinowewa awa naso kota, Mama na iyetinua amira nana ena tupewia awa.