Search form

Yohane 14:7

7Nikare susu naso gamewa sia, awa nikare Mama nasora susu da ago gamewa. Zeme nikare Mama nasora susu gewa kei awinoya.”