Search form

Yohane 15:15

15Na be zeme emire nimorekare soumai oko tona. Nera kota, soumai meni ema tua nusora kotumai itewia awa oko gosinowia. Na nikare soumai kota, otao mamai naso asinona. Nera kota, nane Mama nasora nana ena ge ninina awa te kereniro tugata wero tepo watana. Are na nikare gena otao mamai naso inowa awa.