Search form

Yohane 15:4

4Are nikare namore dai nuawa na da ago nimorekare dai nuamunona. Wain bona meni susure kaka gamamu nu gege itise me oko ziamunoya. Are nikare da ago ine namore kaka tayamu inoise me oko ziamunowa.