Search form

Yohane 16:3

3Nukare nato Mamere awa kaka giro baitamu inowera, are ago ine wamunora.