Search form

Yohane 18:12

12Ago senu soldiara dia wai meni senu soldia ata Yudara polis ami Yesu puro wana beniwa awa.