Search form

Yohane 18:27

27Ago senu Petoro meni noko begi wenu amire kokara ge senua awa.