Search form

Yohane 18:9

9Nu ge gita senua awa me waise sero bua mai nuso duarise senua. Ge gita ego senua awa, “Namore potisa nukare dia wetena zo da kaka tara awamu awa.”