Search form

Yohane 2:21

21Ata Yesu nu tama aiso nusora ge awa ibu bamura potiro senua awa.