Search form

Yohane 20:10

10Ago weroto nuto noko ewesemuro bamu nate niwato awa.