Search form

Yohane 4:35

35Nikare nitopekare ego towewa awa, ‘Inua zoeto-zoeto ago tepo wai amire ma me wamunoya.’ Are nane sana niniu. Nikare irina-arina wero bua giu. Ma pumaira be kei awero itia.