Search form

Yohane 4:4

4Ebata awa Samaria zebu busero susawisonua.