Search form

Yohane 5:12

12Ago senu sewa awa, “Sawa niso puro aita we, ago ema zazo ai meni sesi?”