Search form

Yohane 5:44

44Nikare nitopekare bowi ina-wa inoise nowewa. Ota Anutu imata nikare bowi waise ago kaka samu inowewa ami nogo wero na tuma diamunowi?