Search form

Yohane 5:46

46Mose meni ge gaenua, awa namore gaenua awa. Nikare ge nuso ninawa me wamia, awa nikare ge naso dai ninawa me wamia.