Search form

Yohane 6:16

Yesu meni ou tame aita wenua.

16Tua zinu bua mai nuso meni ou ubura osero