Search form

Yohane 6:26

26Ago atata wewa Yesu meni ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Tani putoure wawena gosinowewa amira kota, ma potena nitawa amira gege na kau inowa.