Search form

Yohane 6:27

27Nikare ma sisai amira kota, nuai me ewananara ma amira bua wewo. Na Emara Mai awa Anutu Mama meni putou namore potinu pumuna. Are nuai me ewananara ma awa nane nimorekare potamunona.”