Search form

Yohane 6:7

7Ago senu Filip meni ego senua awa, “500 kina meni ma pumuro potanakai nara te kaka wamu wamunoi, tanita.”