Search form

Yohane 7:22

22Sana niniu. Mose meni mai mamatana nisokarera tama aiso agewa kapawise senua. Ota Mose meni kota, ewowo meni zaawewa. Are bua awa waira be mawi pura bera ena inowewa.