Search form

Yohane 7:53

53Ge ago tomite doro so sero bozero bamuwa awa.