Search form

Yohane 8:35

35Soumai meni ema tua nusora ibu marara oko nuai gege nuamunoya. Ata ema tuara mai meni mamera ibu marara nuai gege nuamunoya awa.