Search form

Yohane 8:4

4“Gipai ema, bama ami bewana inoi tamera.