Search form

Yohane 8:48

Abraham kaka kei awamure Yesu noisonua nowia.

48Ago senu Yuda ema meni ego sewa awa, “Nakare nimore ego tonakare: Ni Samaria ema. Bi meni niso nana itia. Nimore ago toise ge me tonakare.”