Search form

Yohane 8:57

57Ago senu Yuda ema meni ina ego sewa awa, “Ni zepa niso 50 kaka wamu ami Abraham gisita?”