Search form

Yohane 9:29

29Anutu meni Mosere ge tugata wenua. Ami meni awa ninitinowenakare. Ata ema awa nana ena kei awero munu, ami meni awa nakare kaka gamu inonakare.”