Search form

Luka 1:40

40Ago baro Zekaraya nana so mokara toiro Elisabet areninua.